Icon

Algemene Voorwaarden

Besloten vennootschap Ace Pet and Plant Sitters B.V. (hierna: Acepnp) is gevestigd op Bos en Lommerplein 270, 5e verdieping, 1015 RW in Amsterdam

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Gebruik van het Platform

Article 4 - The profile

Artikel 5 - Plaatsen van een advertentie

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding Advertentie

Artikel 7 - Notice and Takedown

Artikel 8 - Beschikbaarheid Platform

Artikel 9 - Betaling en incassobeleid Baasje

Artikel 10 - Beperking van Aansprakelijkheid

Artikel 11 - Vrijwaring

Artikel 12 - Klachten

Artikel 13 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Artikel 14 - Toepasselijk recht